۱۰ برترین بانک ایران از لحاظ مشتری مداری
۱۰ برترین بانک ایران از لحاظ مشتری مداری

سعید نکونام

9 لیست


در دنیای امروز مشتریان بزرگترین دارایی هر سازمانی هستند. بانکهای اصیل و معتبر بخوبی مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده اند تا از چرخ گردون رشد و پیشرفت عقب نمانند. به نظر شما مشتری مدارترین بانک امروز کشور کدامها هستند؟


بانک صادرات ایران
1

بانک صادرات ایران

بانک آینده
2

بانک آینده

بانک ملت
3

بانک ملت

بانک سامان
4

بانک سامان

بانک شهر
5

بانک شهر

بانک ایران زمین
6

بانک ایران زمین

بانک ملی ایران
7

بانک ملی ایران

بانک سپه
8

بانک سپه

بانک پارسیان
9

بانک پارسیان

بانک کشاورزی
10

بانک کشاورزی

بانک تجارت
11

بانک تجارت