۱۰ برترین بانک کشور از لحاظ مشتری مداری

۱۰ برترین بانک کشور از لحاظ مشتری مداری

در دنیای امروز مشتریان بزرگترین دارایی هر سازمانی هستند. بانکهای اصیل و معتبر بخوبی مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده اند تا از چرخ گردون رشد و پیشرفت عقب نمانند. به نظر شما مشتری مدارترین بانک امروز کشور کدامها هستند؟

ده بهترین

1

%47
بانک صادرات ایران

2

%13
بانک ملت

بانک ملت
3

%13
بانک سامان

بانک سامان
4

%7
بانک آینده

بانک آینده
5

%7
بانک شهر

بانک شهر
6

%7
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران
7

%7
بانک پارسیان

بانک پارسیان
8

%0
بانک سپه

9

%0
بانک تجارت

بانک تجارت
10

%0
بانک ایران زمین

11

%0
بانک کشاورزی

بانک کشاورزی
افزودن گزینه جدید

شما نیز میتوانید لیست دلخواه خود را ایجاد کنید.

ایجاد لیستی از بهترین ها