محبوبترین بازیکنان حال حاضر باشگاه پرسپولیس

محبوبترین بازیکنان حال حاضر باشگاه پرسپولیس

ده بهترین

1

%26
علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند
2

%13
سیدجلال حسینی

سیدجلال حسینی
3

%9
گادوین منشا

گادوین منشا
4

%9
بشار رسن

بشار رسن
5

%9
محمد انصاری

محمد انصاری
6

%9
امید عالیشاه

امید عالیشاه
7

%9
محسن مسلمان

محسن مسلمان
8

%9
کمال کامیابی نیا

کمال کامیابی نیا
9

%4
محسن ربیع خواه

محسن ربیع خواه
10

%4
فرشاد احمدزاده

فرشاد احمدزاده
افزودن گزینه جدید

شما نیز میتوانید لیست دلخواه خود را ایجاد کنید.

ایجاد لیستی از بهترین ها